מסמכי העמותה


אישור עמותה רשומה

להצגת המסמך הקשו על קרא עוד

אישור ניהול תקין

להצגת המסמך הקישו על קרא עוד

אישור ניהול ספרים

להצגת המסמך הקישו על קרא עוד

אישור לפי סעיף 46

להצגת המסמך הקישו על קרא עוד